+46 (0)40-644 48 10
 
Citadellsvägen 19 Malmö, Sweden
SLA. Skogs- och Lantarbetsgivarförbund

Ökad medlemsdemokrati med digital lösning

SLA är en demokratisk organisation som styrs av medlemmarna genom att de utser fullmäktige till sektion och förbundsstämmorna. Genom att nominera och välja fullmäktige på nätet breddas möjligheten till inflytande. En klar seger för medlemsdemokratin!.

Arbetsgivarorganisationen SLA företräder ca 4.000 medlemsföretag med nära 30.000 anställda inom jordbruk, skogsbruk, djursjukvård, golf och trädgårdsnäring. Commerz utvecklade en webbaserad valplattform som frigjorde interna resurser så arbetet kunde fokuseras på att ge ännu bättre medlemsnytta och stöd kring lönefrågor, arbetskraftinvandring, arbetsmiljö etc. 
 

ÖKAT VALDELTAGANDE
Nu behöver medlemmarna inte längre åka från arbetet för att delta i möten. De nominerar och röstar istället på nätet, oavsett tid och plats, via mobil, dator eller surfplatta. Tillgängligheten, säkerheten och enkelheten gjorde att medlemmarnas intresse ökade för att delta i nomineringar och val. Ett ökat engagemang och valdeltagande gav fler medlemmar möjligheten att påverka SLA:s framtida inriktning och arbete.  

MEDLEMMARNA FÖRVÄNTAR SIG EN DIGITALUTVECKLING
Vi på Commerz hjälper våra kunder att utveckla sina processer så att de anpassas till den digitala verkligheten. Vår digitala lösning för SLA gav medlemmarna bättre möjligheter att delta och engagera sig i organisationens framtida inriktning. Ett naturligt steg i en demokratisk organisation som styrs av medlemmarna.