+46 (0)40-644 48 10
 
Hjulhamnsgatan 3. 211 34 Malmö, Sweden

Digital Affärsplan

På en marknad där kunderna bokstavligen har dina konkurrenter i fickan, krävs det en ständig anpassning till nya digitala krav och beteenden. En Digital Affärsplan ( Förstudie & Kravspec )är då ett effektivt redskap som konkretiserar företagets digitala strategier och mål. Med din Digital Affärsplan, sparar du både tid och pengar genom att prioritera rätt från början. Du får ett verklighetsförankrat beslutsunderlag grundat på fakta och insikter, kliniskt befriat från önsketänkande. En viktig vägbeskrivning på det du vill uppnå!

 

VARFÖR BEHÖVS EN DIGITAL AFFÄRSPLAN?

En Digital affärsplan är ett strategidokument som redovisar hur företag kan använda digital teknik och digitala kanaler för att utveckla sin verksamhet och öka sin konkurrenskraft.

 

VAD INNEHÅLLER EN DIGITAL AFFÄRSPLAN

Verksamhets och nulägesbeskrivning

Hur arbetar företaget idag och hur använder man internet som stöd till verksamheten. (till exempel inom marknadsföring, försäljning, kundsupport, nykundsrekrytering, e-handel etc). Utmaningarna företaget har idag med kunder, försäljning, leverantörer och internt arbete.

Målformulering

Utifrån företagets befintliga affärsplan, marknads- och kundstrategi definierar vi mål för de verksamhetsdelar där vi starkast skapar konkurrensfördelar och effektivitetsförbättringar.

Framtida vinster

Nya potentiella förtjänster och fördelar med digital teknik. Effektivitets och kundnöjdhetsvinster.

Utmaningar och begränsningar

Tekniska utmaningar (Integration mot affärssystem, CRM etc.). Organisatoriska utmaningar.

Uppföljning och utvärdering

Tillgängliga metoder för uppföljning. (Genom företagets system eller via digitala kanaler)

Investering

Estimerade kostnader för genomförande av en digital strategi.

Resurser

Personella resurser och kompetenser som behövs för att genomföra en digital affärsplan.

Förslag Digital strategi

Genomgång och presentation av föreslagen digital strategi. Allt väl dokumenterat i ett beslutsunderlag.

Digital_Affarsplan.jpg