+46 (0)40-644 48 10
 
Hjulhamnsgatan 3. 211 34 Malmö, Sweden

System & webbutveckling

Vi erbjuder tjänster i hela kedjan i ett utvecklingsprojekt. Det innebär allt ifrån förstudie med krav- och behovsanalys till systemutveckling och implementation. Design överlåter vi ofta till din reklambyrå. Har ni inte grafisk kompetens knuten till er, rekommenderar vi gärna någon av våra kontakter.
Vi ser till att företagets e-handelslösning byggs på en flexibel plattform, där du kan växla upp i framtiden, utan att behöva bygga om e-handeln från noll. Flexibilitet och framtidssäkerhet är nyckelord för en långsiktigt effektiv och lönsam e-handel.  
Magento, Site Direct, Beevo och Drupal är verktyg vi ofta använder. Utifrån ditt företags önskemål och behov föreslår vi den e-handelsplattform som bäst passar verksamheten. Vi utgår alltid från din organisations behov på kort och lång sikt med fokus på lönsam e-handel.

 

TEKNIK & AFFÄRSKOMPETENS

Vårt projektteam består erfarna och mångsidiga utvecklare, projektledare och affärsutvecklare. Alla med hög kompetens och mångårig erfarenhet inom sitt område. Initialt går vi gärna igenom och kartlägger vi din verksamhet tillsammans med dig och din organisation. Resultatet skall sedan omsättas i en kravspecifikation och lösningsförslag som fokuserar på hur vi genom digital utveckling kan hjälpa och utveckla din verksamhet för att uppnå dina mål. Har vi gjort ett bra jobb tar utvecklings och programmeringsarbetet vid.
 

TEKNIK SOM ÄR RÄTT FÖR DIG

I Commerz arbete ser vi till din verksamhets specifika behov och förutsättningar istället för att erbjuda ett fast system. Det angreppssättet gör att vi snabbt kan anpassa oss när utvecklingen går framåt. Vi är plattformsoberoende men använder gärna utvecklade och beprövade verktyg och plattformar för bästa och mest ekonomiska lösningen för er.

Systemutveckling.jpg