+46 (0)40-644 48 10
 
Hjulhamnsgatan 3. 211 34 Malmö, Sweden

Integration affärssystem

Med integrerade system är det inte sällan så att ett plus ett blir tre. Värdet av det sammankopplade systemet är högre än de olika systemen var för sig. 

 

HAR DU MÅNGA SYSTEM SOM INTE PRATAR MED VARANDRA?

Trots att de tekniska förutsättningarna finns det många företag som fortfarande sitter med system som kommunicerar dåligt med varandra och saknar automatiska dataflöden. Det innebär ofta att omfattande resurser läggs på dubbelregistrering och att sammanställa och validera data.

Med integrerade system når du högre automatisering av dataflöden, förkortar ledtider och säkrar att grunddata bara behöver underhållas från en plats. Dina interna och externa processer kan säkras upp utan manuell hantering och du kan frilägga värdefulla resurser som du istället kan lägga på din kärnverksamhet. 
 

VILKA SYSTEM VILL DU INTEGRERA?

Vi har lång erfarenhet av både små och stora komplexa integrationslösningar. Vi hjälper dig att effektivisera processerna i er organisation utifrån er plattform för att göra er verksamhet mer konkurrenskraftig och öka affärsnyttan både för er och era kunder.

Kanske behöver din e-handel integreras med ditt affärssystem, ditt transportsystem eller en EDI-lösning? Oavsett dina behov kan vi hjälpa dig med en kostnadseffektiv integrationslösning som stärker hela din digitala affär.

Med integrerade system är det inte sällan så att ett plus ett blir tre. Värdet av det sammankopplade systemet är högre än de olika systemen var för sig. 

Vi har erfarenhet att integrera digitala affärer mot följande ERP lösningar:
- Pyramid
- Navision
- Visma 
- Movex (Infor M3)
- Dynamics
- SAP

Utvecklat och driver integrationer mot logistiklösningar:
- Logtrade
- Unifaun

 

Integration_Affarssystem.png